Introductie

Schoenfabriek Van Bommel is een familiebedrijf. De huidige 9e generatie heeft de verantwoordelijkheid om het bedrijf zo te beheren dat het beter aan de 10e generatie overgedragen kan worden, dan dat het van de 8e generatie overgenomen is. Ze nemen daar een generatie lang de tijd voor. De 10e generatie zal dezelfde verantwoordelijkheid dragen voor de 11e generatie.


De relatie van Schoenfabriek Van Bommel met haar omgeving is gelijkaardig. Elke bedrijfsmatige beslissing heeft gevolgen voor haar leefomgeving. Een leefomgeving die we in beheer hebben voor toekomstige generaties. Schoenfabriek Van Bommel ziet duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid. Niet voor kortstondige successen, maar voor de generaties aan wie we onze straten, huizen, bossen en bedrijven nalaten.

In 1997, ver voor 'An inconveniant truth' en de groeiende media-aandacht voor duurzaamheid en het milieu, was Schoenfabriek Van Bommel de eerste schoenproducent in Europa met een schoen die voorzien was van het milieukeur. In een intensief traject werd van de betreffende schoen de productieketen van koe tot eindproduct onder de loep genomen. Om aan de eisen van het milieukeur te voldoen, werd elk onderdeel van het proces naar behoeven aangepast, veranderd of geregistreerd.


Voorwaarden van milieukeur zijn o.a. een verlaagde milieubelasting voor wat betreft grondstoffen, energie, watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Daarnaast wordt er gekeken naar zaken als arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, gewasbeschermingen natuurbeheer.


Ondanks veel publiciteit rondom de lancering, bleek er vanuit de markt weinig interesse in de schoen. Na ruim een jaar werd de productie gestopt. De duurzame schoen verdween, de duurzame gedachte bleef. De focus werd verlegd van een duurzaam product naar een duurzame bedrijfsvoering.


Sinds deze ervaringen met de milieukeurschoen is duurzaamheid bij Van Bommel niet meer als verkoopargument gebruikt. Een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is doorgevoerd in alle geledingen van het bedrijf.