Code of conduct

Elke productieplaats en leverancier, in zowel binnen- als buitenland, ondertekent de Code of Conduct van Schoenfabriek Van Bommel. In deze Code of Conduct staan de voorschriften waar de leverancier aan moet voldoen.


Passage uit de Code of Conduct:
Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel B.V. (VB or Van Bommel) documenteert standaard zakelijke praktijken om tot een gemeenschappelijk begrip te komen en om de zakelijke en operationele transacties met de leverancier te vergemakkelijken.


Van Bommel werkt alleen met bedrijven en mensen die professioneel, vriendelijk, betrouwbaar en servicegericht werken. We streven ernaar om de kracht van ons familiebedrijf, werkplezier, motivatie en betrokkenheid te combineren met een professionele organisatie.


Onderdeel van de Code of Conduct zijn de passages over:


Kinderarbeid: De Van Bommel-groep acht het ontoelaatbaar dat bedrijven die goederen produceren voor de Van Bommel-groep kinderen onder de wettelijke leeftijd in dienst nemen om arbeid te verrichten, zoals bepaald door de nationale wetgeving. Indien er geen wettelijke leeftijdsgrens is, zijn de bepalingen zoals vastgelegd in het ILO-verdrag 138, artikel 2, van toepassing.


Arbeidsomstandigheden en loon: Producenten en leveranciers zijn verplicht de basisrechten en de bepalingen van de nationale wetten met betrekking tot het in dienst nemen van mensen te respecteren.


Milieu: Van Bommel zet zich in om de milieu-impact van haar activiteiten te minimaliseren. Van Bommel onderstreept het belang van het behoud van natuurlijke hulpbronnen en streeft naar milieuverbeteringen die een duurzame toekomst bevorderen.